ИПО ООД

ОФИЦИАЛЕН ДИСТРИБУТОР ЗА БЪЛГАРИЯ НА ГЕНЕРАТОРНИТЕ СИСТЕМИ НА CUMMIINS POWER GENERATION