Новини

НачалоНовини

Заключителен информационен ден

На 03.09.2019 г. беше проведен информационен ден относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0094-C01/ между Министерство на икономиката и „ИПО“ ООД
Вижте повече

ИНФОРМАЦИОНЕН ДЕН

На 03.09.2019 г. в сградата на фирма „ИПО“ ООД ще се проведе заключителен информационен ден (пресконференция) относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0094-C01/ 18.12.2017г. между Министерство на икономиката и „ИПО“ ООД
Вижте повече

Сключен договор по ОП Иновации и Конкурентноспособност

Във фирма „ИПО“ ООД, в качеството си на бенефициент по ДБФП BG16RFOP002-3.002-0094-C01/ 18.12.2017 г., по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-3.002 “Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“, бе проведена процедура за определяне на изпълнител за “Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за производство на леярски форми и бе сключен договор с одобрения изпълнител.
Вижте повече

Информационнен Ден

На 26.04.2018 г. от 11:00 часа в административната сграда на фирма „ИПО“ ООД, беше проведен информационен ден (пресконференция) относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ между Министерство на икономиката и „ИПО“ ООД.
Вижте повече

Информационнен Ден

На 26.04.2018 г. от 11:00 часа в сградата на фирма „ИПО“ ООД с адрес: гр. София, кв. "ХАДЖИ ДИМИТЪР", ул. "РЕЗБАРСКА", № 47 ще се проведе информационен ден (пресконференция) относно изпълнение на проект „Разширяване на производствения капацитет на "ИПО" ООД чрез въвеждане на енергийно ефективно производствено оборудване“.
Вижте повече

Внимание!


Версията на браузъра Ви не се поддържа.
Моля, обновете до актуална версия.