Новини

НачалоНовиниИнформационнен Ден

Информационнен Ден

20 Април 2018

 На 26.04.2018 г. от 11:00 часа в сградата на фирма „ИПО“ ООД с адрес: гр. София, кв. "ХАДЖИ ДИМИТЪР", ул. "РЕЗБАРСКА", № 47 ще се проведе информационен ден (пресконференция) относно изпълнението на подписан договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-3.002-0094-C01/ 18.12.2017г. между Министерство на икономиката и „ИПО“ ООД, в изпълнение на проект „Разширяване на производствения капацитет на "ИПО" ООД чрез въвеждане на енергийно ефективно производствено оборудване“. 


Проектът предвижда дейности, водещи до разширяване на производствения капацитет и повишаване енергийната ефективност в „Цеха за производство на леярски формовъчни смеси и леярски форми“.

Оборудването ще се закупи със средства по схема BG16RFOP002-3.002 „Повишаване на енергийната ефективност в големи предприятия“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г.. Общата стойност на планираната по проекта инвестиция е 2 391 200.00 лв., от които безвъзмездната финансова помощ в размер на 1 195 600.00 лв. (от които 1 016 260.00 лв. Европейско и 179 340.00 лв. национално съфинансиране) и 1 195 600.00 лв. собствено съфинансиране.
 

Внимание!


Версията на браузъра Ви не се поддържа.
Моля, обновете до актуална версия.