Новини

НачалоНовиниПровеждане на процедура за избор на изпълнител доставчик

Провеждане на процедура за избор на изпълнител доставчик

20 Март 2018
Провеждане на процедурата съгласно изискванията на ПМС № 160/ 1.07.2016 г. , за избор на изпълнител доставчик с обект на процедурата: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Линия за производство на леярски форми, включваща:
- Инсталация за смесоподготовка и изработване на леярски форми – 1 бр.;
- Инсталация за първично рециклиране на отработени формовъчни смеси на база органични смоли – 1 бр.;
- Инсталация за отделяне на хромитовия от кварцовия пясък – 1 бр.;
- Инсталация за рециклиране на пясъци чрез вторично стриване – 1 бр.;
- Инсталация за зареждане на бункерите с нов кварцов и нов хромитов пясък -1 бр.“
Краен срок за кандидатстване 27.03.2018г.
 
За пълен пакет от документи за кандидатстване, на следния линк:
 
 
 
 

Внимание!


Версията на браузъра Ви не се поддържа.
Моля, обновете до актуална версия.