Алтернатори

Синхронни генератори на Cummins

Cummins Generator Technologies има богато наследство и почти столетен опит в      областта на производството и разработката на електрически машини, устройства и производствени системи. Благодарение на  постоянния ръст и иновациите през цялата история на съществуването си, е сформирана глобална компания със световно значение, имаща в състава си 27 000 сътрудници и 27 подразделения в 15 страни по целия света.

Предлагайки широка продуктова гама и услуги на своите потребители, Cummins Generator Technologies е формирала световна мрежа от представителства в повече от 60 страни.

Cummins Generator Technologies обединява в структурата си такива утвърдени имена на световния пазар като как Markon, Stamford и AvK, които и от много години се ползват с уважението на потребители от цял свят.

Цялата основна продукция и оборудване както и разработката на продукцията на  Cummins Generator Technologies има сертификати ISO 9001.

Алтернатори Newage Stamford

Продуктовата гама синхронни генератори за променлив ток Stamford включва в себе си 4, 2 и 6 полюсни нисковолтови генератори, а така също 4 и 6 полюсни генератори, с приложение за средни и високи напрежения.

• 2-полюсни от 12 kVA до 50 kVA

• 4-полюсни от 8 kVA до 2800 kVA

• 6-полюсни от 280 kVA до 1600 kVA

Възможните изпълнения на генераторите са със система за правотоково самовъзбуждене или с постоянен магнит (PMG). За 4 и 6 полюсните генератори съществува морски вариант на изпълнения.

Алтернаторите на Cummins Generator Technologies се доставят само, като резервна част на генераторни системи Cummins Power Generation.

Свържете се с нас

Внимание!


Версията на браузъра Ви не се поддържа.
Моля, обновете до актуална версия.