Генераторни Мрежи

Мрежа, реализирана чрез технлогията PowerCommand® е интелигентна разпределена система за контрол и наблюдение на свързани стационарни генераторни системи. Интелигентна, защото използва контролни устройства, комуникиращи едно със друго посредством цифрови микропроцесори, повишавайки функционалността и добрата работа на системата. Разпределена, в смисъл че комуникационния протокол е достъпен за всеки модул (точка) на мрежата.

PowerCommand® мрежите използват стандартен интерфейс за комуникация с изградените системи. Опростена за използване Windows базирана система позволява :

  • Локален или отдалечен мониторинг и контрол
  • Събиране на необходимите данни в реално време
  • Запаметяване на текущата информация и генератор на отчети

PowerCommand® мрежата позволява управлението на цялата система за резервно захранване и осъществява удобен мониторинг на всички необходими параметри, в това число и паралелната работа на няколко генератора. Всички данни за работата на двигателя, контролните табла за автоматичното стартиране на резервното захранване и друго оборудване включено в мрежа  се подлагат на микропроцесорна обработка и се анализира в непрекъснат режим.

За по-малко от 15 секунди, цифровите паралелни системи на PowerCommand® могат да синхронизират в паралелна работа всеки генератор с всички други устройства от мрежата.

За това преди всичко допринася концепцията за логика над контрола върху паралелната работа на свързаните в мрежата устройства, както и контрола над супервайзорските функции.

PowerCommand® мрежата работи по протокол за комуникация Echelon LonWorks.

Гъвкавост

Това е действително удобна напълно настройваема система, с възможности за по нататъшно разширение и последваща модернизация в съответствие с възникнала нова необходимост и условия на експлоатация. Екраните за мониторинг могат да се модифицират самостоятелно във връзка с потребностите.

Автоматизация

Системата е напълно автоматизирана. Извършва се регистриране и архивиране на всички събития. В системата могат да се включат нови обекти за мониторинг, както например зарядни устройства за акумулаторите (за извършване на контрол на нивото на заряда), горивни резервоари (контрол на разхода на гориво и отчет на текущо ниво) и други.

Удобство

Удобен достъп и контрол за всеки обект на системата. Възможна е реализация на локален и (или) отдалечен мониторинг (в Интернет среда).  Диспечерът разполага с пълна информация в реално време за всички устройства, включени в системата

Съвместимост

Мрежа, реализирана чрез технологията PowerCommand® лесно се интегрира в среда на Microsoft Windows, с помощта на програмно обезпечение PowerCommandTM Software, което удобно средство за работа на оператора. Всички получени системни данни могат да бъдат експортирани в стандартни формати, с цел последващ анализа или архивиране на данните. PowerCommandTM мрежа позволява настройване на цялата система, предаване на аварийни съобщения и съобщения за състоянието и чрез e-mail, пейджър, web сайт.

 

Cummins Power Generation ползва лесен за употреба Windows® базиран софтуер позволяващ редуциране на мощността при системни операции и настройки на системата, допринасящ за намаляване на разходите.

Софтуерът на PowerCommand® обезпечава контрол и наблюдение от една точка, с цел по-бърз мениджмънт на основните или резервни захранващи системи.

Чрез опростен интерфейс може да бъде извършен мониторинг на множество PowerCommand мрежи - локално или отдалечено, през локална или глобална мрежа (LAN/WAN), както и чрез локален модем и телефонна линия.

PowerCommand® for Windows® софтуера бързо ви уведомява за възникнали грешки преди условието за аларма и предоставя :

  • Локален и отдалечен мониторинг и контрол на системата.
  • Данни за системата в реално време
  •  Запазване на данните
  • Генератор на отчети за цялата система от всяка нейна точка

Мощните PC-базирани и цифрови контроли,  водят до опростяване на локалните и отдалечените настройки, операции и наблюдение на системата.

Свързването на генераторна система в мрежа може да облекчи в обслужването на оборудването и контрол на разходите по електрозахранващите системи.

Свържете се с нас

Внимание!


Версията на браузъра Ви не се поддържа.
Моля, обновете до актуална версия.