Продукти

Интегрирани Захранващи Системи

Интегрираните системи PowerCommand® са единствените системи за създаване на електроенергия за промишлеността, които са конструирани, асемблирани и фабрично тествани от един единствен производител.

Това означава, че всички системни компоненти за производството на електроенергия : двигателя, алтернатора, апаратурите комутация и трансфер и съответните контролни уреди са замислени да работят заедно, като едно цяло.                

Избирайки технологията PowerCommand®, Вие намалявате времето си за определяне на системни компоненти, връзките между тях са по-малко, намалявате времето за инсталация и подготовката на енергийната система за работа. Това и осигурява компактност и ненадмината надеждност на оборудването.

Чрез създаването на енергия с Cummins Power Generation, Вие получавате не само генерираща екипировка за електроенергия, а си гарантирате спокойствие и сигурност.

PowerCommand® технология за контрол

Микропроцесорният контрол, включен в системите PowerCommand® Ви прехвърля отвъд представите за традиционните генератори и системи за мощност.

PowerCommand® прибавя данни за "умна" функционалност - достъп до критичните данни в генераторните системи или други свързани в мрежа генераторни устройства, независимо дали устройствата са достъпни в реално време или не.

Без излишна сложност и допълнителни компоненти, технологията PowerCommand позволява извършването на отдалечен мониторинг, контрол и достъп до системни данни до 150 конфигурирани устройства (точки). Контролните възможности включват диагностика, тестване, функции на обратна връзка и коригиращи действия за подобряването на надеждността на системата и коректната и работа.

Цифровата обработка е друга интегрирана функция за всяка захранваща система на PowerCommand®.

Синхронизираната взаимовръзка с други генератори или захранващата мрежа не изисква никакви допълнителни релета, контролни устройства или хардуер, които биха повишили цената или размерите на системата.

Системата за контрол на PowerCommand® използува толерантен към грешките дизайн, чиято логика елиминира, единствени вероятни точки за грешки. Това означава, че системните компоненти остават напълно функционални, дори ако дефектира основен компонент, подсигурявайки надеждно основно или резервно захранване.

Свържете се с нас

Внимание!


Версията на браузъра Ви не се поддържа.
Моля, обновете до актуална версия.