Продукти

КЦРЗ

Резервни части за минно-обогатителни машини от Украйна

Като тясно свързана с минно-обогатителната промишленост ИПО ООД доставя резервни части от Р. Украйна. От 1999 фирмата е Дистрибутор на продукцията на "Криворожски централен рудоремонтен завод" - град Кривой рог, Република Украйна.

КЦРЗ е специализиран в производството на резервни части за минно-обогатително оборудване, отливки от износо-устойчива (манганова) стомана, производство на цели възли и агрегати, ремонт. Заводът обслужва пълната гама машини за минно-обогатителната промишленост, произведени в страните от ОНД, а така също и резервни части и възли по модел или документация на Възложителя.

Широките технологични възможности позволяват изработването на отливки с тегло от 0,1 до 250 000 кг. Ежегодно завода отлива повече от 2000 позиции различни заготовки.

В производствената листа на завода са резервни части за популярните у нас челюстни трошачки ОМ-35, СМД-111, пластинчати питатели с ширина на пластината В=1000 и В=2400 mm, конусни трошачки КСД/КМД 1750, КСД/КМД 2200, руднични екскаватори ЭКГ-5А (4,6), сонди СБШ-250, мелници МШЦ, МШР, МСЦ, ММС и т.н.

С цел разширяване и модернизация на производствената програма, преименуван от скоро КЗГО (Криворожкий Завод Горного оборудования), произвежда резервни части от износоустойчива стомана за трошачки Алис-Чалмерс, Сведала, Кубриа и др., кофи за руднични багери с голям обем 9-15 m3.

Свържете се с нас

Внимание!


Версията на браузъра Ви не се поддържа.
Моля, обновете до актуална версия.