Продукти

НачалоПродуктиЛаборатория

Лаборатория

Посетете новия, изцяло посветен на нашата производствена дейност сайт - www.ipo.bg

Лаборатория за контрол на технологичните процеси

От началото на 2000 г. във фирма ИПО ООД започна работа лаборатория за контрол на технологичните процеси, оборудвана със съвременна и модерна апаратура за контрол и диагностика. Съгласно изискванията на стандарти ISO 9001:2000, AQAP 2110, издаденият ни Сертификат от Българския корабен регистър и удостоверението за производство и ремонт на повдигателни съоръжения породиха необходимостта от оборудване на контролен орган във фирмата ни, който да бъде независим, обективен и точен при определяне на механичните, химични и количествени характеристики на използваните материали в производствения процес на фирмата на територията на Машиностроителна площадка в град Карлово.

 

Оборудване

Всички технологични процеси могат да бъдат контролирани с оборудване, което притежава фирмената лабораторията. При входящия контрол на материалите, по време на обичайните и специални процеси, крайния контрол и издаването на сертификат за качество съгласно изискванията на евронорма ЕN 10203 3.1. B се използват следните апарати:

  • за определяне на химичен състав на металите: лабораторен спектрален апарат за експресен химичен анализ на фирмата ARL модел 3560 с произход Швейцария; преносим спектрален уред за определяне на химичния състав на сплави от черни и цветни метали Spectro ccd с произход Германия. Фирмата разполага с голям и разнообразен вид контролни еталони, които са придружени със съответните сертификати за качество, които са гаранция за истинността на предложените резултати;
  • уред за безразрушителен контрол, за откриване на дефекти в метали и техните сплави, както и за определяне на дебелини на стени – Sonatest Masterscan с произход Великобритания. Уредът има възможност да открива наличието на пукнатини, шупли, разслоения и неметални включвания, чиито наличие е недопустимо в металите и техните сплави при приемане на суровини, между операционен контрол или при предаване на готова продукция на клиента.
  • преносим твърдомер на фирмата Kraut Kramer с произход Германия, който се използува за контролни и окончателни анализи на твърдостта на металите за тежки и специфични детайли, които нямат възможност да използуват стационарен твърдомер. Уредът има възможност да се настройва според вида на изследвания материал, както и да определя автоматично якостта на опън и други механични показатели на измервания метален обект;
  • стационарен твърдомер (лабораторен) с произход Япония – уред за междинни и окончателни измервания на твърдостта на стомана и чугун - Mitutoyo.
  • комплект уреди за контрол на леярските смеси с произход Полша. Оборудването гарантира качеството на формовъчните и сърцеви смеси използвани при отливане на детайли от стомана и чугун. Основните измервани параметри са: газопропускливост, якост на опън и якост на натиск.
  • течни пенетранти – контролни химически реагенти, които се използуват за определяне на класа на повърхнините на обработени метални повърхности и наличието на дефекти по тях. Използуват се химикали на фирма НАМИКОН и Сонатест;
  • преносим термометър с висока чувствителност за определяне чрез допир на повърхнини и околна среда с цел фиксиране на показания при зададена температура.

Гаранция за качество

В лабораторията на фирмата работи високо квалифициран персонал, който е преминал и успешно защитил познанията си за работа с измервателната и контролна апаратура в условията на работа тук.

Отлично оборудваната лаборатория, обучения и мотивиран персонал са гаранция за пълен контрол на технологичните процеси на фирмата и отчитане на всички параметри имащи пряко влияние върху количествените и качествени показатели на продукцията предлагана от нас.

С инвестиционната програма на направлението, ИПО ООД си поставя задача да следи за новостите в измервателната апаратура и да поддържа високо ниво на предлаганите измервателни услуги както за фирмени нужди, така и за външни клиенти.

Свържете се с нас

Внимание!


Версията на браузъра Ви не се поддържа.
Моля, обновете до актуална версия.