Продукти

НачалоПродуктиМетални Конструкции и Заваръчни Съединения

Метални Конструкции и Заваръчни Съединения

Посетете новия, изцяло посветен на нашата производствена дейност сайт - www.ipo.bg

На базата на солидна фундаментална подготовка и натрупан дългогодишен опит, нашият технологичен екип от специалисти разработва собствена конструктивна и технологична документация за изработката и внедряването на детайли за различни машини и съоръжения.

  • Детайли и конструкции за добивната промишленост – трошачки, сита, сепаратори, бункери, шнекове и други захранващи и приемни устройства, резервоари, корпусни детайли заразлични машини и съоръжения.
  • Метални конструкции за строителството - греди, колони, арматура, стълби, площадки, анкерни плочи и болтове.
  • Детайли и конструкции за пътно-строителни и селскостопански машини – багерни кофи, грайферни кофи, кофи за драглайни, гребла, корпусни детайли и елементи за хидравлични, пневматични и механични устройства.
  • Нестандартно оборудване.

Разполагаме с възможности за газово, плазмено, механично рязане и разкрояване на заготовки от черни и цветни метали, от кръгъл, профилен и листов прокат, струговане, фрезоване, пробиване и шлайфане на цилиндрични, призматични и корпусни детайли, класическо електродъгово заваряване и заваряване в защитена среда, газово заваряване, обемна закалка, отвръщане, нормализация и стареене.

         

Складовите наличности от най-често използвани материали, както и добре организирано снабдяване и входящ контрол, са предпоставка за осигуряване на навременна и качествена изработка на отделни детайли, възли и конструкции, с различна геометрия, тегло, габарити и сложност.

   Как гарантираме високо-качествен краен продукт:

  • Собствен машинен парк с универсални и специализирани металорежещи машини.
  • Стриктно спазване на изискванията на техническата документация, предоставена от клиента или разработена от нас.
  • Вискококачествени суровини, материали и консумативи.
  • Висококвалифициран и мотивиран персонал, с натрупан дулгогодишен производствен опит.

Проектирането и изготвянето на конструктивната документация се извършва с помощта на специализиран инженерен софтуер „Solid Works” и Auto CAD, което е допълнителна гаранция за съкращаване срока за производство, гъвкавост.

 

Свържете се с нас

Внимание!


Версията на браузъра Ви не се поддържа.
Моля, обновете до актуална версия.