Продукти

НачалоПродуктиМеталолеенеОтливки от Стомана и Чугун

Отливки от Стомана и Чугун

Посетете новия, изцяло посветен на нашата производствена дейност сайт - www.ipo.bg

ИПО ООД е утвърден и желан партньор за доставка на резервни части и екипировка за минно и флотационно оборудване. Също така е и традиционен производител на висококачествени зъби, корони и ножове за пътностроителни, земекопни и кариерни машини.

Утвърдената технология и моделно-касова екипировка, използвана за производство на високояки и износоустойчиви отливки, позволява намирането на широко приложение на отливките в минно-обогатителната и пътно-строителна техника. Имаме опита и екипировката за производство на отливки от стомана и чугун с единично тегло до 2000 кг, които са с гарантиран химичен състав и механични свойства.

 

Висококачествени облицовъчни плочи от високо износоустойчви стомани: 110Г13Л (120Mn12) и 120MnCr18.2

С приложение за мелници във флотационни фабрики за смилане на медни, оловноцинкови руди, медна шлака и преработка и обогатяване на железни руди. Предлагаме пълен комплект облицовъчни плочи за топкови, топкови и прътови, полуавтогенни и автогенни мелници.

 

Производство и отливки от черни метали със специално предназначение от средно и високолегирани стомани

Фирма ИПО разполага с технологичното оборудване за производство на отливки от стомана и чугун в пясъчни форми. Произведените детайли намират широко приложение като резервни части за трошачно – пресевни инсталации (челюстни, конусни и роторни трошачки), течки и облицовки за кофи на земекопни машини.

Отливки от въглеродни и нисколегирани стомани

Високо-технологично оборудване

  • Софтуерът за проектиране на елементи за мелнично оборудване позволява постигането на висока точност на отливките и гаранция за безпроблемен монтаж.
  • Разполагаме с отлично оборудван цех за термообработка. Максимални габарити на термообработваните детайли – 2400х2400х1000 мм и 600х800х5880 мм.

Гаранции и ресурс на предлаганите отливки

  • Отливките предлагани за нашите клиенти се придружават с гаранционен ресурс на плочите от износоустойчива стомана, както и всички сертификати за съответсвие съгласно изискванията на стандарт EN 10 204 3.1.B.

Приложение

  • Произведените детайли намират приложение като резервни части за минно оборудване - работни органи на земекопна техника, облицовъчни плочи на течки, питатели на мелници, конуси, чукове и тела на трошачки и шредери, пластини за пластинчати питатели и редлери. Ходови колела за тежко натоварени кранове от хром-никелови, хром-молибденови и хром-никел-молибденови стомани, работни колела на шламови помпи от специален чугун и др.
Свържете се с нас

Внимание!


Версията на браузъра Ви не се поддържа.
Моля, обновете до актуална версия.