За нас

НачалоЗа насИнвестиции

Инвестиции

 О Б Я ВА

 

от „ИПО“ ООД, гр.Карлово, 4300 ПК 101, Промишлена зона , ул. „Теофон Райнов“ № 66

 

На основание чл. 4, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ДВ бр.3/2006г./

 

 

У В Е Д О М Я В А М

 

 

       Всички заинтересовани физически и юридически лица, че имаме инвестиционно предложение: „Изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност до 949,44 kWp“ в имот с идентификатор  36498.504.13 гр. Карлово, общ. Карлово, обл. Пловдив.

 

       Всички, които желаят да изразят мнения и становища могат да го направят писмено в Община Карлово, ул. "Петко Събев" №1 или в РИОСВ Пловдив, гр. Пловдив, бул. "Марица" № 122.

 

 

 

 

 

Внимание!


Версията на браузъра Ви не се поддържа.
Моля, обновете до актуална версия.