Продукти

НачалоПродуктиМеханично производство

Механично производство

Посетете новия, изцяло посветен на нашата производствена дейсност сайт - www.ipo.bg

ИПО ООД предоставя на своите клиенти изключителната възможност за избор на крайния вид на заявената продукция като затваря технологичния цикъл на производството чрез груба или окончателна механична обработка на заготовки произведени от фирмата, предоставени от клиента или закупени от специализирани фирми. Това се гарантира от собствен машинен парк универсални и специализирани металорежещи машини, избор на оптимална технология и високо квалифициран, мотивиран и инициативен персонал, с натрупан дългогодишен производствен опит.

Механичният цех

е разположен на покрита и отопляема площ от над 1000 кв.м., с обособени участъци Подготвителен, Металорежещи машини и Заварени конструкции. Оборудването с пълен набор металорежещи машини, съчетано с повдигателни съоръжения с товароподемност до 20 т., поддържане на складови наличности от най-често използвани материали, както и добре организираното снабдяване и вътрешно цехов транспорт, са предпоставка за осигуряване на безпроблемно и гъвкаво производство чрез механична обработка на отделни детайли, възли и конструкции, с различна геометрия, тегло, габарити и сложност.

Конструктивно-технологичното звено

към цеха и фирмата разполага с възможности за разработка на собствена конструктивна и технологична документация, на базата на солидна фундаментална подготовка и натрупан дългогодишен опит в проектирането, изработката и внедряването на детайли и конструкции за различни клиенти в различни отрасли на промишлеността.

Специализирана обработка

Разполагаме с възможности за газово, плазмено, циркулярно, гилотинно и лентово рязане и разкрой на заготовки от черни и цветни метали, от кръгъл, профилен и листов прокат, струговане, фрезоване и шлайфане на цилиндрични и призматични и корпусни детайли, класическо електродъгово заваряване и заваряване в защитна среда, газово заваряване, обемна закалка, отвръщане, нормализация и стареене.

Качеството на произвежданата продукция

се гарантира от въведената и работеща система ISO9001:2008, чрез комплексно прилагане на входящ контрол, избор на оптимална технология, директни измервания на линейни, ъглови размери, твърдост и други функционални и технологични параметри на различни етапи от производствения цикъл, както и краен контрол на готовите изделия.

Свържете се с нас

Внимание!


Версията на браузъра Ви не се поддържа.
Моля, обновете до актуална версия.