За Cummins Power Generation

Най-доброто решение за електрическа мощност дава този, който разбира Вашите нужди. С дистрибуторска мрежа в над 130 страни, Cummins Power Generation предоставя всичко, свързано с генераторните системи: от дизайна на цялостния проект до мениджмънта на дългосрочна поддръжка и сервиз.

Компанията Cummins Inc. е основана през 1919 г. в САЩ. Днес тя е всепризнат световен лидер в производството и разработката дизелови и газови генераторни мощности. Cummins Power Generation (CPG) e едно от структурните подразделения на Cummins специализирано в производството на генераторни системи. Във всички генераторни системи се използват алтернатори на дъщерната фирма Newage Stamford, която е един от най-големите производители в света на синхронни генератори и обезпечава около 30% от световния пазар. В допълнение, под търговското име Cummins Power Generation, продуктите на подразделението са принципно търгувани под имената Onan, Stamford, Markon и AVK.Доставката на генераторни системи за Европейския пазар се извършва от новия завод, Ramsgate (Великобритания), построен през 1999 год.

Cummins Power Generation самостоятелно извършва цялостната комплектация на генераторните системи, включвайки двигателя, генератора, системата за автоматика и окончателната сглобка. Генераторните системи на Cummins на база дизелови и газови двигатели, обезпечени със системи за управление обезпечаващи цифровия контрол на основните параметри на системата, автоматичната паралелна работа без допълнителни системи синхронизации и разпределения на товара, а така също и изнесени отдалечени системи за мониторинг и управление на генераторните системи с персонален компютър.

Продуктите на Cummins Power Generation съчетават правилното генериране на електроенергия, трансфера и, както и технологиите за контрол за Вашите нужди от електрическа мощност. В стационарните интегрирани захранващи системи, всички системни компоненти за електрическа мощност са замислени да работят заедно изцяло.

Cummins Power Generation е лидер в дизайна, производството и доставката на интегрирана генераторна екипировка. Бизнесът с генератори е втория по големина търговски сегмент на Cummins, с продажби от 1.9 милиарда USD за 2004 год. На клиентите се предоставят разнообразни системи и екипировка според тяхната нужда, като основно и резервно захранване.

Комерсиалните захранващи системи, под името "Cummins Power Generation" обхващат генератори в толеранс от 6 kW до 2500 kW, контролни уреди, автоматични трансферни превключватели и приравняваща комутационна апаратура. За регионите, в които основната електропреносна мрежа е ненадеждна или липсва, тези системи се използуват като основен източник на електроенергия.

Решенията, които бизнесът предоставя удовлетворяват всички нужди на клиентите, включвайки  необходимата екипировка, дългосрочна поддръжка и цялостно изграждане на системата. Продуктите на Cummins Power Generation се използват в разнообразни институционални и потребителски обекти, като офис-сгради, болници, промишлени предприятия, хотели, болници и домове.

Cummins Power Generation е и световен лидер в в производството на помощни корабни генератори, чрез продуктовата гама Onan.

Базови данни за дизеловите генератори на Cummins Power Generation може да откриете на актуалната фирмена брошура.